Bildeteori

En visuell teori for bildemakere

Emnet Bildeteori for fotojournalister er mitt forsøk på å sette sammen en visuell teori som kan være nyttig for fotografer og andre bildemakere. Bildeteori er et emne på Fotojournalistutdanningen, OsloMET.

Viktige elementer:

Det vi ikke gjør i bildeteori er å fotografere. Jeg har liten tro på teoretiske oppskrifter og "flink" komposisjon. Meningen er mer å utvikle hver enkelts kunnskaper og bildesyn og kanskje finne noen forklaringer på hvorfor forskjellige visuelle ting virker på oss slik de gjør. Fotografen Henri Cartier-Bresson er en av mange fotografer som har uttrykt en sånn skepsis:

“Composition must be one of our constant preoccupations, but at the moment of shooting it can stem only from our intuition, for we are out to capture the fugitive moment, and all the interrelationships involved are on the move.” (Henri Cartier-Bresson i "The Decisive Moment".)

Bildene er sentrale for samfunnet

Fotografiene spiller en avgjørende rolle når vi skal forstå og gripe får egen samtid og historie. Fotografiet er også et sentralt verktøy i journalistikk og samfunnsliv for å dokumentere viktige hendelser og tilstander i samfunnet. Fotografiene preger også medieflaten i de fleste kanaler. Sett i forhold til dette er står bildene svakt i utdanningssystemet, og særlig i samfunnsfag. Vår vesle utdanning er den eneste visuelle utdanningen innenfor samfunnsfag i Norge.

Min masteroppgave "Bilder i samfunnsfag" handler om dette og kampen mellom ord-tradisjonen og bilde-tradisjonen om eierskapet til bildeteorien. Så langt er det tekstvitenskapen som er i førersetet når det gjelder bilder i høyere utdanning de fleste steder.