OM

Jeg har blitt 65 år og det meste av tida går til å undervise ved Fotojournalistutdanningen, Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMET.
Følg Fotojournalistutdanningen på Facebook.

Jeg underviser i fotojournalistikk med vekt på reportasje i fotografier, tekst og video. Som lærer er jeg også fokusert på visuell teori og har utviklet emnet Bildeteori for fotojournalister(15 studiepoeng). Viktige elementer i dette kurset er visuell persepsjon, visuell form, kommunikasjonsteorier, ikke-verbal atferd og journalistisk sannferdighet. Poenget er ikke å finne regler, men å finne forklaringer på hvordan og hvorfor visuelle ting virker. Dette emnet går hver høst fra midt i oktober og utover.
Mine tanker om visuell teori og bildenes plass i journalistikk og samfunnsfag finnes i Bilder i samfunnsfag – min masteroppgave fra 2012.
Arbeider også med prosjektet Nasjonens barn, et dokumentasjonsprosjekt om barna som Norge tok for å fjerne den etniske minoriteten taterne fra Norge (1896-1989).
Medlem i Pressefotografenes Klubb og Norsk Journalistlag og har bilder i NTB-Scanpix.

Kontakt: bernt(a)hioa.no - 91693818

About

I have turned 65, and most of my work hours is at The Photojournalism Programme of Department for Journalism and Media Studies at Oslo Metropolitan University.
I teach photojournalism through stills, text and video – with a focus on reportage. I have also created the module Image Theory for Photojournalists (15 creds), which emphasizes visual perception, visual form, communication theory, non-verbal behavior, and photojournalistic ethics connected to truthful reporting. The idea is not to teach rules, but to try to explain why and how visual things work.
I keep working with my project Nasjonens barn ('The Stolen Children') – a project documenting the Norwegian policy (1896-1989) of removing children of the tater ethnic minority with the demographic goal of decreasing their number and the cultural goal of destroying their way of living.

Member of The Press Photographers Assosciation and The Norwegian Union of Journalists. My agency is NTB-Scanpix.Contact: bernt(a)oslomet.no

© Bernt Eide – all rights reserved